iguasuasd

AS Generaator on taastuvenergia ettevõte

Toodame elektrienergiat 1991 aastast. Sel aastal taaskäivitas AS Generaator Saesaare hüdroelektrijaama.

AS Generaator kasutab elektrienergia tootmiseks veejõudu ning toetab hüdroenergia laiemat kasutuselevõttu Eestis, sest hüdroenergia on:

Süsinikdioksiidivaba

Hüdroenergia aitab ohjeldada kliimamuutusi. Hüdroelektrijaamas elektri tootmisel ei teki süsihappegaasi emissiooni.